Theses 

Vliv sboru dobrovolných hasičů na trávení volného času vesnických obyvatel v kraji Vysočina – Bc. Klára HRADECKÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Klára HRADECKÁ

Diplomová práce

Vliv sboru dobrovolných hasičů na trávení volného času vesnických obyvatel v kraji Vysočina

The influence of the volunteer firefighters of leisure village residents in the Region Vysočina

Anotace: Diplomová práce se zabývá přínosem sboru dobrovolných hasičů pro obyvatele vesnic z hlediska trávení jejich volného času. Práce se snaží zjistit, zda SDH ovlivňuje způsob trávení volného času, v případě že ano, jaké přináší aktivity nebo příležitosti pro volný čas. Práce definuje pojmy sbor dobrovolných hasičů, volný čas, věnuji se též tématu venkova. V druhé polovině práce je představen kvalitativní výzkum, jehož cílem je zjistit, zda sbory dobrovolných hasičů působící ve vesnicích kraje Vysočina ovlivňují volný čas jejich obyvatel. Na tuto část navazuje část kvantitativní, cílem této části je doplnit výsledky předchozího kvalitativního výzkumu a ověřit získané informace.

Abstract: This closing thesis id devoted to the contribution of Czech voluntary fire brigades (VFB) to the free time possibilities of village residents. The thesis tries to find out, if the VFB has an influence on free time spending, in this case what activities or possibilities for the free time it brings. The thesis gives a definition of the voluntary fire brigades, the free time, it is also devoted to the point of country. In the second part of this thesis there is presented a qualitative research which is aimed to the influence of voluntary fire brigades in Vysočina district villages on the resident free time. This part is followed on with a quantitative part to complete results of the qualitative research and to verify extracted information.

Klíčová slova: venkov, vesnice, volný čas, sbor dobrovolných hasičů, Vysočina, neziskové organizace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Richard Macků, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=43564 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta

Jak správně citovat práci

HRADECKÁ, Klára. Vliv sboru dobrovolných hasičů na trávení volného času vesnických obyvatel v kraji Vysočina. Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 17:13, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz