Nikol RÝZNAROVÁ

Diplomová práce

Alternativní metody a postupy ve vzdělávací oblasti matematika a její aplikace v hlavním vzdělávacím proudu na 1. stupni ZŠ

Alternative methods and practises in the educational area of mathematics and her applications in the mainstream education at the primary school
Anotace:
Tato diplomová práce zkoumá propojení alternativních metod a postupů ve výuce v běžných základních školách v oblasti matematika a její aplikace. Zaměřuje se na historický vývoj alternativních škol a vývoj hlavního proudu vzdělávání v oblasti matematika v ČR a SR. Současnost alternativních škol v ČR prezentuje praktická část vytvořenými mapami s přesným zakreslením polohy všech škol, které jsou dostupné …více
Abstract:
This thesis examines the interconnection of alternative methods and practises in teaching in mainsteam education in the field of mathematics and it´s application. It focuses on the historical development of alternative schools and the development of mainstream education in mathematics in the Czech Republic and Slovakia. The present of alternative schools in the Czech Republic presents practical parts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Bc. Lukáš Círus, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RÝZNAROVÁ, Nikol. Alternativní metody a postupy ve vzdělávací oblasti matematika a její aplikace v hlavním vzdělávacím proudu na 1. stupni ZŠ. Ústí nad Labem, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta