Markéta Ptáčková

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Specifika sociální práce s osobami se schizofrenií

Anotace:
Absolventská práce se zabývá specifikami sociální práce s lidmi se schizofrenií pohledem pracovníků Center denních aktivit (CDA). Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřena na osoby se schizofrenií a s tím souvisejícími tématy. Poté je v práci představena sociální práce s cílovou skupinou osob včetně konkrétních metod sociální práce. Dále se absolventská práce …více
Abstract:
The graduate thesis deals with the specifics of social work with people with schizophrenia from the point of view of the social workers of the Centres of daily activities. The work is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on people with schizophrenia and related topics. Then the work presents social work with the target group of people, including specific methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. PhDr. David Urban, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jan Dočkal, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická