Theses 

MA21 - komparace zahraničních výsledků – Bc. Michaela Stříbrná

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Administration

Bc. Michaela Stříbrná

Master's thesis

MA21 - komparace zahraničních výsledků

MA21 - comparison of results abroad

Abstract: Předmětem práce je zpracování rešeršní studie využívání Místní Agendy 21 na úrovni České Republiky a dvou vybraných zahraničních států. Práce se zaměřuje na reálnou implementaci a výsledky MA 21 jak u nás, tak v zahraničí za pomoci poznatků získané z odborné literatury a elektronických zdrojů pomocí analýzy, syntézy, metody deskriptivní a historické. Následně provádí komparaci těchto výstupů společně s hodnocením a konkrétními návrhy na zlepšení implementace MA 21 v České Republice po vzoru ostatních zemí. Mezi hodnotící kritéria patří především míra participace zemí v procesech Místní Agendy 21, rozpočet a finanční podpora státu do těchto procesů a míra začlenění Místní Agendy 21 do národní Předmětem práce je zpracování rešeršní studie využívání Místní Agendy 21 na úrovni České Republiky a dvou vybraných zahraničních států. Práce se zaměřuje na reálnou implementaci a výsledky MA 21 jak u nás, tak v zahraničí za pomoci poznatků získané z odborné literatury a elektronických zdrojů pomocí analýzy, syntézy, metody deskriptivní a historické. Následně provádí komparaci těchto výstupů společně s hodnocením a konkrétními návrhy na zlepšení implementace MA 21 v České Republice po vzoru ostatních zemí. Mezi hodnotící kritéria patří především míra participace zemí v procesech Místní Agendy 21, rozpočet a finanční podpora státu do těchto procesů a míra začlenění Místní Agendy 21 do národní politiky životního prostředí.

Abstract: The core of this thesis is to create a solution study of the Local Agenda 21 use in the Czech Republic and two other countries. The thesis are focused on a real implementation of the Local Agenda 21 results in the Czech Republic and also abroad thanks to knowledge from the scholarly texts and also from the electronic resources. Then the analysis and the comaparison of the results is made also using the descriptive and historical methods. This is followed by the evaluation and certain designs of solutions for better implementation of the Local Agenda 21 in the Czech Republic following the example of other countries. The evaluation criteria are participation of the country in the Local Agenda 21 processes, overall budget of the country on the Local Agenda 21 activities and the degree of integration the Local Agenda 21 into the national environmental policy.

Keywords: Agenda 21, Místní Agenda 21, udržitelný rozvoj, kvalita života, řízení kvality ve veřejné správě, veřejnost, regionální rozvoj, participace, indikátory udržitelného rozvoje. Agenda 21, Local Agenda 21, Sustainable Development, Quality of Life, Quality Management in Public Administration, Public, Regional Development, Participation, Sustainable Development Indicators

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 31. 1. 2017
  • Supervisor: Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Go to top | Current date and time: 21/2/2019 00:56, Week 8 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz