Theses 

MA21 - komparace zahraničních výsledků – Bc. Michaela Stříbrná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa

Bc. Michaela Stříbrná

Diplomová práce

MA21 - komparace zahraničních výsledků

MA21 - comparison of results abroad

Anotace: Předmětem práce je zpracování rešeršní studie využívání Místní Agendy 21 na úrovni České Republiky a dvou vybraných zahraničních států. Práce se zaměřuje na reálnou implementaci a výsledky MA 21 jak u nás, tak v zahraničí za pomoci poznatků získané z odborné literatury a elektronických zdrojů pomocí analýzy, syntézy, metody deskriptivní a historické. Následně provádí komparaci těchto výstupů společně s hodnocením a konkrétními návrhy na zlepšení implementace MA 21 v České Republice po vzoru ostatních zemí. Mezi hodnotící kritéria patří především míra participace zemí v procesech Místní Agendy 21, rozpočet a finanční podpora státu do těchto procesů a míra začlenění Místní Agendy 21 do národní Předmětem práce je zpracování rešeršní studie využívání Místní Agendy 21 na úrovni České Republiky a dvou vybraných zahraničních států. Práce se zaměřuje na reálnou implementaci a výsledky MA 21 jak u nás, tak v zahraničí za pomoci poznatků získané z odborné literatury a elektronických zdrojů pomocí analýzy, syntézy, metody deskriptivní a historické. Následně provádí komparaci těchto výstupů společně s hodnocením a konkrétními návrhy na zlepšení implementace MA 21 v České Republice po vzoru ostatních zemí. Mezi hodnotící kritéria patří především míra participace zemí v procesech Místní Agendy 21, rozpočet a finanční podpora státu do těchto procesů a míra začlenění Místní Agendy 21 do národní politiky životního prostředí.

Abstract: The core of this thesis is to create a solution study of the Local Agenda 21 use in the Czech Republic and two other countries. The thesis are focused on a real implementation of the Local Agenda 21 results in the Czech Republic and also abroad thanks to knowledge from the scholarly texts and also from the electronic resources. Then the analysis and the comaparison of the results is made also using the descriptive and historical methods. This is followed by the evaluation and certain designs of solutions for better implementation of the Local Agenda 21 in the Czech Republic following the example of other countries. The evaluation criteria are participation of the country in the Local Agenda 21 processes, overall budget of the country on the Local Agenda 21 activities and the degree of integration the Local Agenda 21 into the national environmental policy.

Klíčová slova: Agenda 21, Místní Agenda 21, udržitelný rozvoj, kvalita života, řízení kvality ve veřejné správě, veřejnost, regionální rozvoj, participace, indikátory udržitelného rozvoje. Agenda 21, Local Agenda 21, Sustainable Development, Quality of Life, Quality Management in Public Administration, Public, Regional Development, Participation, Sustainable Development Indicators

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2017
  • Vedoucí: Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 2. 2019 16:53, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz