Bc. Ivana Solaříková, DiS.

Bakalářská práce

Komunální volby a volební chování v Mikulově v letech 1994-2006

Communal elections and behaviour of voters in Mikulov since 1994 to 2006
Anotace:
Cílem předkládané práce je zmapovat komunální politiku v Mikulově od prvních komunálních voleb v historii samostatné České republiky v roce 1994 až po poslední komunální volby v roce 2006. Práce je chápána jako případová studie, využívá jak metody kvantitativního, tak kvalitativního výzkumu. Věnuje se rozboru komunálních voleb, volebního chování, tvorbě exekutivních koalic a událostem jednotlivých …více
Abstract:
The thesis deals with communal politics in Mikulov since the first municipal elections in the history of the independent Czech republic in1994 to the last communal elections of year 2006. The thesis defines itself as the case study and uses both quantitative and qualitative methods. It analyses municipal elections, behaviour of voters, constitution of the executive coalitions and the events of particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Dominika Jágerová Ondráčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií