Mgr. Kateřina Šmardová

Bakalářská práce

Využití vibrační plošiny Power Plate při kondiční přípravě basketbalistů - sborník cviků

The use of Power Plate vibration platform fitness training in basketball - Collection of Exercises
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá využitím vibrační plošiny Power Plate v kondiční přípravě basketbalistů. Cílem práce je seznámení s Power Plate a vytvoření sborníku cviků vhodných pro hráče basketbalu.
Abstract:
The object of the bachelor thesis is he use of Power Plate® vibration platform fitness training in basketball. The aim of the thesis is acquainting with Power Plate and creating the collection of excercises suitable for basketball players.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: PaedDr. Zdeněk Janík
  • Oponent: Mgr. Alexandra Malá

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport