Denisa BEDNÁŘOVÁ

Bakalářská práce

Četnost jednotlivých fluorescenčních obrazů asociovaných s pozitivitou antinukleárních protilátek

The frequency of fluorescence images associated with positive antinuclear antibodies
Anotace:
Autoimunitní choroby jsou onemocnění způsobené poruchou regulace imunitního systému, mohou postihnout kterýkoliv orgán nebo orgánový systém. Poškození vlastních buněk probíhá pomocí T-lymfocytů, makrofágů nebo právě tvorbou autoprotilátek. Právě vyšetření antinukleárních protilátek, autoprotilátek proti jaderným komponentám buňky, je jedním z významných parametrů pro stanovení diagnózy těchto onemocnění …více
Abstract:
Autoimmune diseases are diseases caused by dysregulation of the immune system, may affect any organ or organ systems. Damage of own cells is performed by T-lymphocytes, macrophages, or just the production of autoantibodies. That examination antinuclear antibodies, autoantibodies against nuclear components of cells, is one of the important parameters for diagnosis of these diseases. Examination of antinuclear …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2016
Zveřejnit od: 26. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Alexandra Lochmanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BEDNÁŘOVÁ, Denisa. Četnost jednotlivých fluorescenčních obrazů asociovaných s pozitivitou antinukleárních protilátek. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta