Bc. Jan PŘIKRYL

Diplomová práce

Stanovení parametrů náhradního obvodu trakčního asynchronního motoru pomocí numerického řešení magnetického pole

Estimation of parameters of the equivalent circuit of the traction induction motor using numerical solution of magnetic field
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na výpočet parametrů náhradního obvodu zadaného asynchronního trakčního motoru. Je vypočtena magnetizační charakteristika a účinnost. S využitím metody konečných prvků a příslušného softwaru je tento výpočet ověřen numerickou metodou. Cílem práce je zhodnotit, zda je možné, případně s jakou přesností, využít tohoto modelování v praxi.
Abstract:
The master thesis presents calculation of equivalent circuit parameters of the specified asynchronous traction motor. The no-load curve and efficiency of the machine are calculated. This calculation is verified by numerical analysis using finite element method and appropriate software. The objective of this thesis is to valorize if it is possible to use this simulation in practice.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Karel Hruška, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PŘIKRYL, Jan. Stanovení parametrů náhradního obvodu trakčního asynchronního motoru pomocí numerického řešení magnetického pole. Plzeň, 2014. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/