Bc. Jana Tuhrinová

Diplomová práce

Combined Heat and Power Technology in the Czech Republic: Limits and Barriers

Combined Heat and Power Technology in the Czech Republic: Limits and Barriers
Anotace:
Táto diplomová práca skúma rolu bariér, ktoré môžu potenciálne spomaľovať rozvoj technológie kombinovanej výroby elektriny a tepla v Českej republike. Výskum využíva metódu teóriou vedenej prípadovej štúdie, ktorá je aplikovaná na dvoch konkrétnych prípadoch. Na doplnenie informácií a zodpovedanie výskumných otázok boli takisto použité dotazníky, cielené pre malé a stredné mestské teplárne v ČR. Viaceré …více
Abstract:
This thesis investigates the relevance of barriers potentially hindering the development of combined heat and power technology in the Czech Republic. This research uses the method of theory guided case study, applied on two cases. Moreover, to answer the research questions, the information collected form the survey conducted among other Czech heat plants is used. Based on respondents’ perspective, …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Filip Černoch, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií