Bc. Kristýna Lúčanová

Diplomová práce

Bytová politika a hromadné bydlení na příkladu města Vsetína

Housing Policy and Public Housing: Case Study Vsetín
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na bytovou politiku České republiky jako celku, ale zabývá se také praktickou aplikací této politiky na úrovni měst, konkrétně pojetím bytové politiky v podmínkách města Vsetína. Jedním z dílčích cílů práce je specifikace struktury rozsáhlého bytového fondu města a s touto skutečností související analýza procesu privatizace tohoto fondu, kterým je velikost bytového fondu …více
Abstract:
The submitted thesis is focused on housing in the Czech Republic as a whole, and deals with practical application of this policy at the level of cities, specifically the concept of housing policy in terms of the city of Vsetin. One of the objectives of the thesis is to specify the structure of large-scale housing and the related analysis of this fact, the privatization process of the fund, which is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012
Zveřejnit od: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Pavel Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lúčanová, Kristýna. Bytová politika a hromadné bydlení na příkladu města Vsetína. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj