Mgr. Martina VÁVROVÁ

Advanced ('rigorózní') thesis

Společné jmění manželů a insolvenční řízení

Joint property of spouses and insolvency proceedings
Abstract:
Rigorózní práce se zabývá průsečíkem právní úpravy společného jmění manželů a insolvenčního řízení jako jednoho ze způsobů řešení nepříznivé situace dlužníka spočívající v nemožnosti plnit své dluhy. Práce se zaměřuje zejména na otázky, v jakých případech společné jmění manželů zaniká a jakým způsobem dochází k jeho vypořádání.
Abstract:
The rigorous thesis deals with the conflict between the institute od joint property of spouses and the institute of insolvency proceedings, through which the debtor can solve his unfavourable situation, consisting in the inability to fulfil his debts.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2022
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VÁVROVÁ, Martina. Společné jmění manželů a insolvenční řízení. Plzeň, 2022. rigorózní práce (JUDr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/