Vendula PETROVÁ

Bakalářská práce

Geografická distribuce vybraných prvků tradiční architektury na území SV Moravy

Geographical distribution of selected elements ov vernacular architecture in the NE Moravia
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá geografickou distribucí specifických prvků lidové architektury v oblasti SV Moravy. Při stanovení přesných hranic zkoumané oblasti bylo uplatněno hledisko okresů Karviná, Frýdek-Místek a Vsetín. Tyto okresy tvoří z etnografického hlediska poměrně koherentní region. Práce je rozdělena na dvě části. První část teoretická se zaměřuje na samotný vývoj lidové architektury a konkrétní …více
Abstract:
This bachelor?s thesis deals with geographical distribution of vernacular architecture specific elements in area SV Morava. In determinig the precise boundaries of surveyed area the aspect of districts Karviná, Frýdek-Místek, Vsetín has been applied.From the point of view of the ethnography these districts form a relatively coherent cultural region. The thesis id divided into two parts. First is theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETROVÁ, Vendula. Geografická distribuce vybraných prvků tradiční architektury na území SV Moravy. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Sociální a kulturní antropologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.