Bc. Lukáš Kotol

Diplomová práce

Autentizační a autorizační infrastruktura pro videokonferenční prostředí

AAI for Videoconferencing Environment
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem a implementací nové autentizační a autorizační infrastruktury pro webkonferenční prostředí provozované sdružením CESNET, které sestává ze služeb meetings.cesnet.cz a Adobe Connect. Implementace nové autentizační a autorizační infrastruktury je založena na technologii OpenID Connect a využíván Proxy IdP v infrastruktuře CESNETu. Součástí práce je také analýza stávající …více
Abstract:
This thesis deals with the design and implementation of new authentication and authorization infrastructure for web conferencing environment operated by association CESNET, which consist of meetings.cesnet.cz and Adobe Connect services. Implementation of the new authentication and authorization infrastructure is based on OpenID Connect technology and uses Proxy IdP in CESNET infrastructure. Part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Miloš Liška, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Růžička

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika