Bc. Martin Jansa

Bakalářská práce

Pohon šnekového dopravníku

Anotace:
Předložená bakalářská práce popisuje návrh převodového systému šnekového dopravníku a její obsah je rozdělen do několika částí. První část obsahuje teoretický popis šnekových dopravníků z dostupné literatury. Druhá část zahrnuje vlastní návrh. Kompletní sestava šnekového dopravníku se skládá z elektromotoru, spojky Periflex, dvoustupňové převodovky, řetězového převodu a náklonného šnekového dopravníku …více
Abstract:
Presented bachelor work describe proposal of transfer system with screw conveyor. It consists of several follow up sections. First chapter contain of theoretical description of screw conveyor from available technical literature. Second chapter includes own design. Complete assembly of screw conveyor consists of electromotor, clutch Periflex, two-stage gearbox, chain conversion and tilting screw conveyor …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 8. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Michal Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jansa, Martin. Pohon šnekového dopravníku. Liberec, 2017. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta strojní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta strojní

Bakalářský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Strojní inženýrství