Mgr. Václav Kundera, Ph.D.

Disertační práce

Model vzdělávání trenérů šermu v České Republice

Model of education of fencing coaches in Czech Republic
Anotace:
Práce se zabývá možnostmi formálního a neformálního vzdělávání trenérů šermu v České republice. Na základě analýzy zahraničních vzdělávacích systémů, SWOT analýzy Českého šermířského svazu, plošného dotazníkového šetření mezi českými trenéry a rozhovorů s vybranými českými trenéry jsme modifikovali současný systém vzdělávání trenérů šermu v České republice, který adekvátně reaguje na aktuální požadavky …více
Abstract:
The thesis deals with the possibilities of formal and non-formal education of fencing coaches in the Czech Republic. Based on the analysis of foreign educational systems, SWOT analysis of the Czech Fencing Federatoin, a general questionnaire survey among Czech coaches and interviews with selected Czech coaches, we modified the current system of fencing trainers in the Czech Republic, which responds …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
  • Oponent: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D., doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií