Donald Pushpa Kumara Sri DON MANUELGE DON, M.A., LL.B.

Doctoral thesis

Sustainable development and social responsibility in practice with reference to Sri Lanka

Sustainable development and social responsibility in practice with reference to Sri Lanka
Abstract:
The reality of the concept of sustainable development is to provide the basic needs to the people for their well being and to protect the natural resources and environment for future generations. The primary objective of the free market economy is to maximise profit and increase return on investments. During the last five decades the free market economy made a major contribution for the development …more
Abstract:
Podstatou konceptu udržitelného rozvoje je ve skutečnosti poskytnutí základních potřeb pro dobré životní podmínky a ochranu přírodních zdrojů a životního prostředí pro budoucí generace.. Hlavním cílem ekonomiky volného trhu je zvýšení marže pro investice. Přestože v průběhu posledních pěti desetiletích tržní ekonomika učinila velký přínos pro rozvoj společnosti, značné procento světové populace trpí …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2009
Accessible from:: 30. 4. 2009
Identifier: 13402

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2009

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DON MANUELGE DON, Donald Pushpa Kumara Sri. Sustainable development and social responsibility in practice with reference to Sri Lanka. Zlín, 2009. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 04. 2009

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Management and Economics

Doctoral programme / field:
Economics and management / Management and economics