Bc. Tereza Frgalová

Bakalářská práce

Translation and Analysis of a performance by Jeff Dunham

Translation and Analysis of a performance by Jeff Dunham
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá překladem a analýzou vybraných úseků z představení "Minding the Monsters" Jeffa Dunhama. Práce je rozdělena na tři části: úvod, praktickou část a teoretickou část. Úvodní kapitola se zabývá umělcem a jeho vystoupením. Je zde popsán typ vystoupení - břichomluvectví. Dále tato kapitola obsahuje stručnou historii tohoto umění a zmíněného umělce. Praktická část se skládá …více
Abstract:
This bachelor thesis consists of translation and analysis of chosen fragments of a performance "Minding the Monsters" by Jeff Dunham. The thesis is divided into three chapters: introduction, the practical part and the theoretical part. The introduction focuses on the artist and his performance. It describes the kind of the performance - ventriloquism. Furthermore, this chapter provides a brief history …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Martin Němec, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Tamara Váňová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk

Práce na příbuzné téma