Bc. Pavla Krajcová

Bakalářská práce

Mars nad Spojenými státy: zápisy z cest na západ roku 2066

Mars over America: 2066 Travelling to the West Records
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje čínské science fiction literatuře, konkrétně analýze díla Mars nad Spojenými státy: zápisy z cest na západ roku 2066 (Huoxing zhaoyao Meiguo: 2066 nian zhi xixing manji 火星照耀美国:2066年之西行漫记), které napsal Han Song 韩松, jeden z významných soudobých čínských science fiction spisovatelů. Ústředním tématem románu je opoziční postavení dvou zemí, silné Číny a upadajících Spojených …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on Chinese science fiction literature, specifically on analysis of a novel called Mars Shines on America: An Account of a Westward Journey in the Year 2066 (Huoxing zhaoyao Meiguo: 2066 nian zhi xixing manji 火星照耀美国:2066年之西行漫记), written by Han Song 韩松, one of the most prominent Chinese science fiction writers of these days. The central theme of the novel is an opposing position …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Dušan Vávra, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jiří Plucar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta