Bc. Zuzana Šlechtová

Diplomová práce

Téma drog v české a německé literatuře pro mládež

Drugs in the Czech and German literature for young people
Abstract:
The thesis is devoted to the topic: “Drugs in Czech and German youth literature” and is divided into a theoretical and a practical part. In the first, theoretical part of the concept the term youth- and problem-oriented literature is explained. Thereafter there is a chapter dedicated to a listing of interesting works dealing with this issue. For a better orientation in the problem and better understanding …více
Abstract:
Tématem této diplomové práce je „Téma drog v české a německé literatuře pro mládež“. Jednotlivé části práce se zabývají vysvětlením pojmů literatura pro mládež či problémová literatura, výběrem děl s touto tématikou a využití těchto děl při výuce. Hlavní část práce pak tvoří analýza vybraných děl, která toto téma reprezentují. Konkrétně se jedná o následující knihy: Christine F. - Wir Kinder vom Bahnhof …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Jan Budňák, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta