Zuzana Krupinská

Diplomová práce

Adsorpce plynů a distribuce dat do prodlení

Gas adsorption and residence time distribution
Anotace:
Předmětem diplomové práce je srovnání průrazových křivek CO2 a CH4 na dvou kolonách různého průměru. Jako sypané lože je použito aktivní uhlí s vysokou adsorpční kapacitou. Druhá část diplomky zpracovává RTD (residence time distribution) a její aplikaci na různých sypaných ložích – skleněné kuličky, polymerové válečky a aktivní uhlí. Praktická část obsahuje popis zprovoznění aparatury a veličiny ovlivňující …více
Abstract:
The subject of this thesis is the comparison breakthrough curves of CO2 and CH4 on two columns of various diameters. As a packed bed is used activated carbon with a high sorption capacity. The second part of this thesis is determination of gas RTD (residence time distribution) for different quality of packed beds – glass beads, polymeric grains and activated carbon cylinders. The practical part includes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Marek Večeř
  • Oponent: Ivan Koutník

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Chemické inženýrství