Miroslav Jůn

Bakalářská práce

Organizovaný zločin a metodika jeho vyšetřování

Organized crime and methodology of its investigation
Anotace:
Bakalářská práce na téma „Organizovaný zločin a metodika jeho vyšetřování“ má za cíl ve své teoretické části informovat čtenáře o vlastním vymezení pojmu organizovaný zločin, o jeho znacích a formách. Dále se práce dotýká vzniku, vývoje a jednotlivých skupin organizovaného zločinu a v neposlední řadě taktéž charakterizuje odhalování, vyšetřování a metody boje s organizovaným zločinem. Praktická část …více
Abstract:
This bachelor’s thesis on topic ‘Organized crime and methodology of its investigation’ have an aim, in their theoretical part, to inform readers about the definition of the term organized crime, its signs and forms. Furthermore, the thesis mention origins, development and particular groups of organized crime and also characterize detecting, investigation and methods of fighting with organized crime …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Sekyrová
  • Oponent: JUDr. Olga Vojtěchovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní