Bc. Dagmar Fichtnerová

Bakalářská práce

Transformace českého bankovictví po roce 1989

Transformation of the Czech Banking Sector after 1989
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je důkladný rozbor bankovního sektoru v podmínkách transformace. První kapitola představuje a pojednává o základních prvcích bankovní soustavy. Následující kapitola rozebírá vývoj českého bankovnictví od jeho raných počátků až po období socialismu. Třetí kapitola detailně rozebírá situaci a strukturu českého bankovnictví, které bylo přizpůsobeno Leninskému konceptu bankovnictví …více
Abstract:
The subject of this thesis is a thorough analysis of the banking sector in terms of transformation. The first chapter presents and discusses the basic elements of the banking system. The following chapter discusses the development of the Czech banking sector from its early beginnings to the period of socialism. The third chapter analyzes in detail the situation and structure of the Czech banking sector …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Stanislav Heczko, PhD.
  • Oponent: JUDr. Dr. Vít Ossendorf, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS