Terezie Korduliaková

Bakalářská práce

Dospívající a zdravý životní styl

Adolescents and healthy lifestyle
Anotace:
Cílem bakalářské práce bylo zjistit, jaká je informovanost žáků středních škol o zdravém životním stylu a jaký vztah tito žáci mají k tomuto tématu. Teoretická část se zaměřuje na teorii zdravého životního stylu. V empirické části bakalářské práce jsou analyzována a interpretována data z dotazníkového šetření. Dotazníkovým šetřením byl zjištěn vztah dospívajících ze středních škol ke zdravému životnímu …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to find out what is the awareness of secondary school students about healthy lifestyle and what attitude these students have towards this topic. The theoretical part focuses on the theory of healthy lifestyle. In the empirical part of the bachelor thesis, data from a questionnaire survey are analysed and interpreted. The questionnaire survey was used to determine the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/wpx1g/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Gabriela Světnická
  • Oponent: PhDr. Mgr. Daniela Nedvědová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě