Bc. Tereza Šrumová

Master's thesis

Kulturní politika jako součást přeshraniční spolupráce

Cultural Policy as a Part of Cross-border Cooperation
Abstract:
Hraniční regiony sousedících zemí jsou sice odděleny státní hranicí, přesto jsou to území vyznačující se smíšenou strukturou obyvatelstva po stránce jazykové, někdy etnické a kulturní. Vzájemné prolínání kultur se historicky rozvíjelo v dobách, kdy byl hraniční režim volný a samotná hranice byla v tomto regionu brána jako formální záležitost. Uzavření hranic v dobách mezinárodního napětí naopak znamenalo …more
Abstract:
Although the border regions of neighbouring countries are separated by a national border, they are still territories with a mixed population structure in terms of linguistic, sometimes ethnic and cultural. The intertwining of cultures has historically developed at a time when the border regime was free and the border itself was taken as a formal issue in the region. On the other hand, the closure of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2020
  • Supervisor: Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.
  • Reader: PaedDr. Václav Netolický

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní