Theses 

Marketing neziskových organizací – Bc. Petr Goliáš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petr Goliáš

Diplomová práce

Marketing neziskových organizací

Marketing of nonprofit organizations

Anotace: Tato práce se zabývá marketingem neziskových organizací. V teoretické části jsou vymezena specifika marketingu neziskových organizací a marketingu služeb a popsán koncept udržitelného rozvoje. Praktická část hledá řešení manažerského problému a ověřuje výchozí hypotézu stanovené v úvodu prostřednictvím marketingové situační analýzy vybrané neziskové organizace, metod marketingového výzkumu, SWOT analýzy a finančních metod pro výpočet rozpočtu. Práce je rozšířena o doporučení k jednotlivým nástrojům marketingového mixu a o strategii ceny.

Abstract: This thesis deals with marketing of nonprofit organizations. In the theoretical part the specifics of marketing of nonprofit organizations and marketing of services are defined and concept of sustainable development is described. The practical part seeks a solution for a management problem and verifies an initial hypothesis determined in the introduction through the mediation of marketing situation analysis of a selected nonprofit organization, marketing research methods, SWOT analysis and financial methods for budget calculation. The thesis is extended by recommendations about particular instruments of marketing mix and the price strategy.

Klíčová slova: marketing neziskových organizací, marketingové řízení, marketing služeb, marketingová situační analýza, obrácený marketingový výzkum, SWOT analýza, rozpočet, udržitelný rozvoj, společenská odpovědnost firem, firemní zákazník, globální ekonomická recese.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 6. 2019 16:59, 24. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz