Ing. Jana Konopiská

Master's thesis

Vykořisťovatelské a vylučovací zneužití dominantního postavení v evropském a a českém soutěžním právu

Exploitative and Exclusionary Abuse of Dominant Position
Abstract:
Abstrakt Předkládaná diplomová práce se v první části věnuje analýze vývoje rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (a jeho předchůdců) v oblasti zneužití dominantního postavení se zohledněním vlivu různých doktrín na toto rozhodování (české „leading cases“), včetně porovnání konzistence tuzemské rozhodovací praxe s praxí rozhodování v Evropské unii. Za tím účelem jsou v diplomové práci …more
Abstract:
Abstract In its first part, this diploma thesis deals with the analysis of the development of the practice of the Office for Protection of Economic Competition (and its predecessors) in the area of theabuse of dominant position, taking into account the influence of various doctrines on their decision-making (the Czech “leading cases”), including the comparison of the consistency of the domestic decision …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 7. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 9. 2014
  • Supervisor: prof. JUDr. Josef Bejček, CSc.
  • Reader: doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta