Bc. Tereza Berková

Bakalářská práce

Representation of Love in Selected Novels by Ian McEwan

Representation of Love in Selected Novels by Ian McEwan
Anotace:
Tato práce ‘Zobrazení lásky ve vybraných románech od Iana McEwana’ se zaměřuje na zobrazení dynamiky romantických vztahů s ohledem na rozvoj romantické lásky a polarity mezi postavami, a to konkrétně v Betonové zahradě, Pokání a Na Chesilské pláži. Hlavním cílem je pak objasnit autorovo pojetí lásky a opakující se model pomíjivosti lásky stejně tak jako genederové protikladnosti postav.
Abstract:
The thesis ‘Representation of love in selected novels by Ian McEwan’ focuses on the dynamics of the romantic relationships within the novels with regard to the progress of the romantic love and characters' polarity, namely in The Cement Garden, Atonement, and On Chesil Beach. The main aim is to clarify the author’s concept and reoccurring framework throughout the novels of love fleetingness and gender …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2021
  • Vedoucí: prof. Mgr. Milada Franková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Bc. Lenka Žárská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta