Michal Nový

Bakalářská práce

Marketingová situační analýza podniku

Marketing situation analysis of the company
Anotace:
Cílem bakalářské práce je zpracování marketingové situační analýzy obchodního a administrativního centra Flóra v Praze a doporučení marketingové strategie pro jeho další vývoj. Teoreticko-metodologická kapitola obsahuje zpracování daného tématu v teoretické rovině. Pozornost je věnována hlavním metodám marketingových situačních analýz a pojmům, které s nimi souvisejí. Jde zejména o PEST analýzu, Porterův …více
Abstract:
Objective of the bachelor thesis is the marketing situation analysis of the commercial and administrative center Flóra in Prague and referral marketing strategy for further development. Theoretical-methodological chapter provides treatment of the topic in theoretical level. Attention is paid to the main methods of marketing situational analysis and the concepts associated with them. This is especially …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingové komunikace ve službách