Bc. Michaela Vinklerová

Diplomová práce

Marketingová strategie podniku

Marketing strategy of company
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na marketingovou strategii podniku společnosti Flatio, s.r.o., která zprostředkovává pronájem bytů online. Cílem této práce je na základě teoretických poznatků a analýzy současného stavu navrhnout zlepšení marketingové strategie s cílem získání nových zákazníků a rozšíření povědomí o společnosti. První část práce se zabývá teoretickými poznatky z oblasti marketingu, druhá …více
Abstract:
The thesis is focused on marketing strategy Of Flatio Company, Ltd., which provides apartments renting online. The aim of this thesis is to use theoretical knowledge and analysis of current situation to come up with improvements of marketing strategy to acquire new customers and raise awareness about the company. The first part deals with theoretical knowledge from marketing field. The second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Martin Přibyl, Ph.D.
  • Oponent: prof. Ing. Ivan Vágner, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting