Lukáš Huněk

Bakalářská práce

Ordinalisté a mezní užitek

Ordinalists and marginal utility
Anotace:
Tato práce zkoumá, zda a nakolik je teorie mezního užitku ve svém tradičním podání kompatibilní s ordinalismem a dále přináší možná řešení, jak této kompatibility dosáhnout. Teorie mezního užitku je v tradičním podání založena na zákoně klesajícího mezního užitku, který je definován znaménkem druhé derivace funkce užitku. To není determinované pro všechny positivní monotónní transformace a teorie tak …více
Abstract:
The aim of this thesis is to determine the extent of possible compatibility of the theory of marginal utility and ordinalism. Furthermore, it offers potential solutions of how to reach this compatibility. The theory of marginal utility is traditionally based on the law of diminishing marginal utility, which is defined through the sign of the second partial derivative of utility function. Because of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 2. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2011
  • Vedoucí: Marek Hudík
  • Oponent: Robert Holman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/27472