Theses 

Role veřejné správy v zajištění sociálního problému - drogová závislost – Bc. Milena Bobková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa

Bc. Milena Bobková

Bakalářská práce

Role veřejné správy v zajištění sociálního problému - drogová závislost

The role of public administration in provision of social problem – drug dependence

Anotace: Předmětem práce je analýza situace v oblasti drog v České republice, objasnění příčin závislosti a její následky, upřesnění role jednotlivých úrovní veřejné správy, jejich kompetence, nástroje řešení, způsob financování. První část se zabývá drogami a typy závislostí, příčinami a následky. Druhá část je zaměřena na protidrogovou politiku v České republice, její cíle a principy. Poslední část je věnována financování protidrogové politiky na celostátní a místní úrovni.

Abstract: The theme of the Bachelor programme thesis is ,,analysis of the Drug Situation in the Czech Republic", explanation of addiction causes and consequences, the role specification of particular public administration levels, their authorization, the possibility of problem solving, methods of finance. The first part is focused on drugs and types of addiction, causes and consequences.The second part is focused on the antidrugs policy in the Czech Republic, its aims and principles. The last part is about financing of antidrugs policy at statewide or at local level.

Klíčová slova: Drogová závislost, protidrogová politika, prevence, veřejná správa, financování, drug dependence, antidrugs policy, prevention, public administration, financing

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2008
  • Vedoucí: Ing. Mirka Wildmannová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Veronika Krůtilová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 10:31, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz