Bc. Monika Vaculíková

Diplomová práce

Rozvoj cestovního ruchu se zaměřením na region Šumava

Tourism development with a view to the Bohemian Forrest region
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá rozvojem cestovního ruchu, konkrétně pak možnostmi rozvoje cestovního ruchu v regionu Šumava. V teoreticko – metodologické části představuje mimo jiné druhy, formy a typy cestovního ruchu. Dále pak aktéry územního rozvoje cestovního ruchu, jakožto jeho důležité součásti. V aplikační části se nachází, kromě geografických, historických a kulturních podmínek na Šumavě, návrhová …více
Abstract:
This thesis deals with the development of tourism, specifically the possibilities of tourism development in the Bohemian Forest region. The theoretical – methodological part presents among other species, forms and types of tourism. Furthermore, the actors of spatial development of tourism, as its important elements. The application part is, in addition to geographical, historical and cultural conditions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 10. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 11. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
  • Oponent: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní