Dagmar Kulichová

Bakalářská práce

Dráha života seniora - vliv společenských změn

Life Way of Senior - the Influence of Social Changes
Anotace:
Bakalářská práce Dráha života seniora vliv společenských změn se věnuje stáří a stárnutí. Teoretická část se zabývá změnami, které ve stáří nastávají v oblasti tělesné, psy-chické a sociální. Dále se práce zabývá sociálním zařízením, službami pro seniory a Stan-dardy kvality. V poslední části popisuji kvalitu a smysl života seniorů, přípravu a adaptaci na stáří, životní styl a aktivní stárnutí. Praktická …více
Abstract:
Bachelor thesis The Senior Life Way - the social changes influence deals with old age and aging. The theoretical part deals with the changes that occur in old age, in physical, mental and social areas. Furthermore, the work deals with social facilities, services for seniors and Quality Standards. The last section describes the quality and meaning of life for the elderly, preparation and adaptation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Zdeňka Vaňková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kulichová, Dagmar. Dráha života seniora - vliv společenských změn. Brno, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe