Bogdan AFANASENKO

Bakalářská práce

Povstání Bohdana Chmelnického a jeho vliv na proměnu rozložení moci ve středovýchodní Evropě

The revolt of Bohdan Chmelnicky and its influence on power distribution in East-Central Europe
Anotace:
Bakalářská práce zkoumá vliv povstání Bohdana Chmelnického na rozložení moci v regionu středovýchodní Evropy. Konkrétněji se zabývá vazbou povstání a slabosti politické moci Rzeczpospolity. Pro pochopení této problematiky se v textu objevuje popis kozáků, jako sociální vrstvy v Rzecpospolitě, náboženských reálií, šlechtické "demokracie" a podrobný popis průběhu povstání Bohdana Chmelnického.
Abstract:
Bachelor thesis research impact of Bohdan Chmelnicky´s revolt on power ditribution in East-Central Europe. To be more specific, this thesis deal with realation between political weaknes of Commonwealth and uprising of Bohdan Khelnytsky.For understanding this issue this study shows the nature of Cossackdom, religion facts in Commonwealth, strong political influence of polish nobility and detailed description …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

AFANASENKO, Bogdan. Povstání Bohdana Chmelnického a jeho vliv na proměnu rozložení moci ve středovýchodní Evropě. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy a východoevropská studia

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.