Bc. Christopher Jurák

Bakalářská práce

Uživatelské testování platforem podporujících sdílenou ekonomiku

User Platform Testing Supporting Sharing Economy
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá uživatelským testováním českých platforem, které podporují sdílenou ekonomiku. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část práce definuje pojem sdílená ekonomika a různé aspekty sdílení. Dále se tato část věnuje představení nejrůznějších segmentů této ekonomiky společně s představením platforem různých zástupců. Teoretický úsek práce je zakončen kapitolou zvažující …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with user testing of Czech platforms that support the sharing economy. The thesis is divided into two parts. The theoretical part of the thesis defines the sharing economy and various aspects of sharing. Furthermore, this part deals with the introduction of various segments of this economy together with the introduction of platform of various representatives. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2018
  • Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová
  • Oponent: PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta