Jan MALŮŠ

Diplomová práce

Reliabilita a objektivita kinematické analýzy při pohybové aktivitě u projektu HAIE

The realibility and objektivity of kinematic analysis according to project HAIE
Anotace:
Cílem mé diplomové práce bylo určit a ověřit reliabilitu a objektivitu umisťování reflexních značek "markerů", pomocí kterých se provádí kinematická analýza u rozsáhlého běžeckého projektu HAIE (healthy aging in industrial environment). Data byly zpracovány v programu Qualysis Track manager a Visual 3D. Na základě analýzy jsem získal hodnoty, dle kterých jsem určil, zda umísťování markerů více lidmi …více
Abstract:
The aim of my diploma thesis was to determine and verify the reliability and objectivity of the placement of retroreflective markers with which the kinematic analysis is performed in a large cohort study at running project HAIE (healthy aging in industrial environment). Data were processed in Qualysis Track manager and Visual 3D. Based on the analysis, I obtained data according to which I determined …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Daniel Jandačka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALŮŠ, Jan. Reliabilita a objektivita kinematické analýzy při pohybové aktivitě u projektu HAIE. Ostrava, 2021. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta