Karel Kraus

Bakalářská práce

Consumer Behaviour Analysis of Gen Y on Banking Market

Consumer Behaviour Analysis of Gen Y on Banking Market
Anotace:
Tato práce se zabývá spotřebitelským chováním na bankovním trhu a to konkrétně v České republice a Spojeném Království. Ve větším detailu je přezkoumáno rozhodování spotřebitelů při výběru bank a s nimi spojených běžných účtů. Práce se zároveň snaží poukázat jak jednotlivé vnitřní a vnější faktory mohou ovlivnit rozhodování generace Y, jinými slovy, studentů a absolventů. Výsledky průzkumu naznačují …více
Abstract:
This dissertation examines consumer behaviour on banking market in two countries, the Czech Republic and the United Kingdom. In particular, the decision making of consumer when it comes to choosing current bank account is investigated. This study tries to prove how the internal and external factors might influence the different steps in the decision making process of Generation Y, in other words, students …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2016
  • Vedoucí: Vojtěch Spáčil
  • Oponent: Jana Valečková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava