Veronika Částková

Bachelor's thesis

Foreignes on the Labour Market in the Czech Republic focused on Capital Prague

Cizinci na trhu práce v ČR se zaměřením na hlavní město Praha
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá postavením cizinců na trhu práce se zaměřením na hlavní město Praha. V první části jsou určeny a charakterizovány základní pojmy spolu s podmínkami pro povolení k pobytu a zaměstnávání. Je zde následně rozebráno 6 vybraných zemí, nejčastějších národností evidovaných Úřadem práce v Praze. Ty jsou rozděleny vždy na 3 státy z EU, EHP a Švýcarska a na 3 státy ze "třetích zemí …more
Abstract:
This thesis deals with the position of foreigners in the labor market, focusing on the capital city of Prague. In the first part are identified and characterized the basic conceptstogether with the conditions for residence and employment. There is then analyzed sixselected countries, the most common nationalities registered by the labor office in Prague. They are always divided into 3 states of the …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 9. 2012
  • Supervisor: Pavel Kaczor
  • Reader: Michal Skalický

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33817