Lenka ABERLOVÁ

Bakalářská práce

Biologicky aktivní látky v rostlinách měsíčku lékařského

Biological active substance in calendula officinalis plants
Anotace:
Cílem bakalářské práce je seznámení se s biologicky aktivními látkami v rostlině Calendu-la officinalis. Obsahem je charakterizovat tuto rostlinu z botanického hlediska a zhodnotit její dosavadní využití. Důraz je kladen na její významné obsahové látky a jejich vlastnos-tech jak chemických, tak z farmakologických aspektů. Jsou rozebírány možnosti a formy získání významných látek a navrhnuty další možné …více
Abstract:
The aim of the dissertation is to present biologically active substances contained in Calen-dula officinalis plant. This plant is characterized from the botanic viewpoint and it is existing utilization is assessed. The emphasis is laid on important substances contained in it and their properties with respect to both chemical and pharmacologic aspects. Possibilities and forms of obtaining important …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 8. 2008
Zveřejnit od: 1. 8. 2008
Identifikátor: 5256

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 9. 2008
  • Vedoucí: Ing. Pavel Valášek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ABERLOVÁ, Lenka. Biologicky aktivní látky v rostlinách měsíčku lékařského. Zlín, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 01. 08. 2008

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 1. 8. 2008 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Chemie a technologie potravin