Bc. Michal Filek

Bakalářská práce

Založení neziskové společnosti v oblasti kultury

Establishment of a non-profit organisation in the field of culture
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou možností založení neziskového sdružení, pracujícího v průniku oborů hudební nástroje, hudební události, hudební školství. Hodnotí situací, která v těchto oborech panuje v období druhé dekády 21. století a naznačuje historické souvislosti stávajícího stavu. Současně s tím hodnotí možnosti transformace sdružení na neziskovou organizaci a předpovídá společenské …více
Abstract:
This thesis covers the non-profit activities of an association which works in an area where the three fields of musical instruments, music events, and music education intersect. It assesses the situation that prevails in these fields during the second decade of the 21st century and outlines the historical context of the current state. At the same time it evaluates the possibilities of transforming …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Pavla Varvažovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní