Mgr. Andrea Chalupská

Bakalářská práce

Koncepce a tvorba map chudoby (ve vybraném regionu světa)

Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá koncepcí a tvorbou map chudoby s užším zaměřením na africký kontinent. Rovněž zkoumá zdroje dat, jejich klasifikaci, indikátory chudoby a mapování chudoby obecně. Těžiště celé práce je v rozboru dostupných map, požadavku uživatelů, stejně jako v praktické ukázce vytvořených map chudoby pro tuto bakalářskou práci. Na základě osobních zkušeností je snaha o vyslovení obecných …více
Abstract:
This bachelor work is engaged in conception of poverty maps and its creation - focused on Africa. It also investigates data sources, their classification, poverty indicators and poverty mapping as well. The work focuses on analyses of available maps and user requests, with practical examples of poverty maps created for this bachelor work. I attempt to state general rules for conception and creation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta