Mgr. Andrea Chalupská

Bachelor's thesis

Koncepce a tvorba map chudoby (ve vybraném regionu světa)

Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá koncepcí a tvorbou map chudoby s užším zaměřením na africký kontinent. Rovněž zkoumá zdroje dat, jejich klasifikaci, indikátory chudoby a mapování chudoby obecně. Těžiště celé práce je v rozboru dostupných map, požadavku uživatelů, stejně jako v praktické ukázce vytvořených map chudoby pro tuto bakalářskou práci. Na základě osobních zkušeností je snaha o vyslovení obecných …more
Abstract:
This bachelor work is engaged in conception of poverty maps and its creation - focused on Africa. It also investigates data sources, their classification, poverty indicators and poverty mapping as well. The work focuses on analyses of available maps and user requests, with practical examples of poverty maps created for this bachelor work. I attempt to state general rules for conception and creation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2006
  • Supervisor: prof. RNDr. Milan Konečný, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta