Ing. Jiří Hejda

Bakalářská práce

Dysartrie jako symptomatická porucha řeči u dětí s dětskou mozkovou obrnou

Dysarthria as symptomatic disorder of speech of children with cerebral palsy
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na zkoumání vlivu dětské mozkové obrny na komunikační schopnost jedince a zachycení dysartrie jako charakteristické poruchy řeči u dětí s dětskou mozkovou obrnou. V teoretické části bakalářské práce je zachycena problematika dětské mozkové obrny ve vztahu ke komunikační schopnosti jedince, vývojová dysartrie a jsou zde popsány možnosti logopedické intervence u dětí s vývojovou …více
Abstract:
Bachelor work is focused on investigation of influence of child’s brain paralysis on communicative ability of human being and taking dysarthritis as a characteristic defect of speech at the children with child’s brain paralysis. In a theoretical part of bachelor work the problems of child’s brain paralysis are kept relating to communicative ability of human being, developed dysarthritis and possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 5. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta