Bc. Vladimír Vítek

Diplomová práce

Motivace a její vliv na zvyšování výkonnosti podniku

Motivation and its effect on increasing company s efficiency
Anotace:
Tato diplomová práce na téma Motivace a její vliv na zvyšování výkonnosti podniku se zabývá tím, jaké jsou klíčové problémy při výběru motivačního programu ve zkoumané společnosti, jaké jsou hlavní faktory, které ovlivňují rozhodování vedení společnosti v otázkách motivace zaměstnanců a jaká kritéria uplatňuje vedení společnosti při vytváření návrhu pro posílení motivování zaměstnanců. V teoretické …více
Abstract:
The aim of the diploma work Motivation and its effect on increasing company’s efficiency is focused on key factors of choosing motivation programs in the selected company, what are the main factors, which influence management of the company regarding the motivation of its employees and what is the criterion that that management selects for strengthening the motivation of the employees. The theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní