Bc. Tomáš GORYL

Diplomová práce

Adaptivní algoritmus odhadu parametrů nelineární regrese - implementace v R

Adaptive algorithm for estimation of parameters in nonlinear regression models - implementation in R
Anotace:
Cílem práce bylo implementovat v jazyce R dvojici adaptivních stochastických algoritmů pro odhad parametrů nelineární regrese. Na začátku teoretické části je popsán problém globální optimalizace a jeho řešení pomocí stochastických algoritmů. Následuje kapitola věnovaná regresní analýze, zejména nelineární regresi. Další sekce obsahuje úvod do výpočetního prostředí a programovacího jazyka R a jeho vybraných …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to implement two adaptive stochastic algorithms for the estimation of nonlinear regression parameters in R language. The problem of global optimization and its solution by stochastic algorithms is described at the beginning of the theoretical part. Following chapter deals with regression analysis, focused mainly on nonlinear regression. Computational environment and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2016
Zveřejnit od: 25. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Tvrdík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GORYL, Tomáš. Adaptivní algoritmus odhadu parametrů nelineární regrese - implementace v R. Ostrava, 2016. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta