Bc. Marcela Švendová

Diplomová práce

Learner Development through Extensive Reading

Learner Development through Extensive Reading
Anotace:
Tato diplomová práce má metodologický charakter a je zaměřena na rozvoj žáka prostřednictvím volnočasového čtení. Volnočasové čtení je zde zkoumáno jako prostředek rozvoje žáka v procesu učení se cizímu jazyku. V teoretické části jsou popsána specifika studentů anglického jazyka, role literatury ve výuce, principy volnočasového čtení a jeho vliv na jazykové dovednosti žáka. Teoretická část se také …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on language teaching methodology, namely on developing the learners’ skills through extensive reading. Extensive reading is explored as the means of overall learner development and as the important part of language acquisition. In the theoretical part the specifics of English language learners, the role of literature in the language classroom, the principles of extensive …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Naděžda Vojtková
  • Oponent: Mgr. Lucie Podroužková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy