Mgr. Radka Pivoňková

Diplomová práce

Hudební hra a její význam pro hudební vnímání

Musical piece and its meaning for musical perception
Anotace:
Pivoňková Radka: Hudební hra a její význam pro hudební vnímání. Diplomová práce. Brno, MU 2007, s. 72. V diplomové práci jsem se zaměřila na rozvoj hudebního vnímání a přiblížení hudebního díla a hudební řeči dětem pomocí hudební hry. V práci jsou uvedeny náměty k soustředěnému poslechu formou hudebních projektů, při nichž děti aktivně a se zaujetím naslouchají hudbě.
Abstract:
Pivoňková Radka: Musical piece and its meaning for musical perception. Thesis. Brno, MU 2007, pages 72. In my thesis I have concentrated on the development of musical perception and clarifyng musical speeches to children with the use of musical pieces. There are suggestions of singleminded listening in the form of musical projects when children listen to music with attention and in an active way.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2007
  • Vedoucí: PhDr. Blanka Knopová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy