Theses 

Propagace kulturních odlišností a výchova k toleranci-Rasismus – Mgr. Tomáš NEDVĚD

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Mgr. Tomáš NEDVĚD

Diplomová práce

Propagace kulturních odlišností a výchova k toleranci-Rasismus

Cultural differences advertising and education to tolerance - Racism

Anotace: Práce mapuje problematiku multikulturní společnosti a výchovy k toleranci, konkrétně problematiku rasismu obecně; ilustruje situaci v české společnosti. Dále analyzuje komunikační kampaně, které jsou nástrojem pro {\clqq}boj proti rasismu a netoleranci``. V závěru rozebírá problematické faktory úspěšnosti a navrhuje způsoby jejich eliminace. Práce je doplněna ukázkami konkrétních výstupů kampaní a reflektuje subjekty (zadavatele a agentury), cíle kampaní, cílové skupiny, motivy (ideje a myšlenky) a zhodnocuje komunikační efekt.

Abstract: This work reflects multicultural society problem and questions of education to tolerance, specifically racism problem, according to situation of Czech society. It analyses social advertising campaigns as an engine for fight against racism and intolerance. There are references about problematic elements and ways how to eliminate them. These are enclosed at the end. Dissertation illustrates chosen outputs of campaigns and mentions subjects (submitter, agency), objectives, target groups, ideas and motives and it strikes the communication balance.

Klíčová slova: Rasismus, etnikum, xenofobie, předsudky, multikulturalita, tolerance, výchova k toleranci, multikulturní společnost, menšina, majorita, kampaň proti rasismu, analýza komunikační kampaně, sociální reklama

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2007
  • Identifikátor: 4910

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 20. 04. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=4910 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Jak správně citovat práci

NEDVĚD, Tomáš. Propagace kulturních odlišností a výchova k toleranci-Rasismus. Zlín, 2007. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 12. 12. 2018 13:10, 50. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz