Mgr. Tomáš NEDVĚD

Diplomová práce

Propagace kulturních odlišností a výchova k toleranci-Rasismus

Cultural differences advertising and education to tolerance - Racism
Anotace:
Práce mapuje problematiku multikulturní společnosti a výchovy k toleranci, konkrétně problematiku rasismu obecně; ilustruje situaci v české společnosti. Dále analyzuje komunikační kampaně, které jsou nástrojem pro {\clqq}boj proti rasismu a netoleranci``. V závěru rozebírá problematické faktory úspěšnosti a navrhuje způsoby jejich eliminace. Práce je doplněna ukázkami konkrétních výstupů kampaní a …více
Abstract:
This work reflects multicultural society problem and questions of education to tolerance, specifically racism problem, according to situation of Czech society. It analyses social advertising campaigns as an engine for fight against racism and intolerance. There are references about problematic elements and ways how to eliminate them. These are enclosed at the end. Dissertation illustrates chosen outputs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2007
Identifikátor: 4910

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslav Zelinský, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEDVĚD, Tomáš. Propagace kulturních odlišností a výchova k toleranci-Rasismus. Zlín, 2007. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 20. 04. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace