Mgr. Emil Morav

Diplomová práce

Možnosti smysluplného využívání volného času osobami s lehkou a středně těžkou mentální retardací se zaměřením na děti a mládež

Possibilities of a Meaningful Use of Leisure Time by People with Mild and Moderate Mental Retardation Focused on Children and Youth
Anotace:
Morav, Emil. Možnosti smysluplného využívání volného času osobami s lehkou a středně těžkou mentální retardací se zaměřením na děti a mládež. [Diplomová práce.] Brno: Pedagogická fakulta Masarykova univerzita, 2012. Diplomová práce se věnuje možnostem využití volného času osobami s lehkou a středně těžkou mentální retardací v rodině, ve škole a jiných institucích. Diplomová práce využívá teoretická …více
Abstract:
Morav, Emil. “Possibilities of a Meaningful Use of Leisure Time by Children and Adolescents with Mild and Moderate Mental Retardation“. [Thesis.] Brno: Faculty of Education, Masaryk University, 2012. Thesis discusses the ways people with mild and moderate retardation can spend leisure time in a family environment, at school and in other settings. Thesis uses concepts and terminology from psychopaedia …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jana Nováková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta